» مطالب برای 1398 سال

 
 
 

سالن تولید زیتون باغداران

نویسنده: Hamidi | تاریخ: 19-02-1398, 07:37 | بازدیدها: 11248

0
سالن زیتون زیتون باغداران

موضوع: ---

 

سالن تولید زیتون باغداران

نویسنده: Hamidi | تاریخ: 19-02-1398, 07:34 | بازدیدها: 10707

0
سالن زیتون زیتون باغداران

موضوع: ---

 

لیست قیمت زیتون باغداران

نویسنده: Hamidi | تاریخ: 14-02-1398, 17:06 | بازدیدها: 11554

1
لیست قیمت زیتون باغداران اردیبهشت ۹۸


لیست قیمت زیتون باغداران

موضوع: ---

 

سال زیتونی

نویسنده: Hamidi | تاریخ: 13-02-1398, 09:22 | بازدیدها: 9614

0 با توجه میزان بارشهای بهار ۹۸ درختان زیتون آماده سال بار آوری هستند و تقریبا همه سر حالند.
البته هر سال تقریبا ۱۵ اردیبهشت ماه امسال به علت سرمای بهاری چند روزی دیرتر و با تاخیر به گل دهی خواهند رسید.سال زیتونی

موضوع: زیتون