» مطالب برای 1393 سال

 
 
 

سیر ترشی گل

نویسنده: حمیدی | تاریخ: 24-07-1393, 20:54 | بازدیدها: 18620

1
یه گل سیر داریم یه سیرِگل


این گلِ سیر
گل سیر

موضوع: سیر, باغدارن

 

زیتون فله

نویسنده: حمیدی | تاریخ: 18-07-1393, 16:41 | بازدیدها: 17075

1
زیتون فله


زیتون فله

موضوع: زیتون, باغدارن

 

شهرستان طارم، سرزمین درختان زیتون

نویسنده: حمیدی | تاریخ: 6-07-1393, 13:29 | بازدیدها: 17599

2 شهرستان طارم، سرزمین درختان زیتون
Iolive.ir

موضوع: زیتون, زیتون پرورده, روغن زیتون, سیر, باغدارن